Minggu, 08 April 2012

Transportasi dan Pembangunan Perekonomian Daerahserius rong..manna mamo itu tugas jie di apdet disini..paling tidak ditau bilang rajin ja kuliah toh.. :P

Dalam ruang lingkup ekonomi transportasi sangat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dalam berkehidupan sosial,jika ditinjau dari segi makro ekonomi,transportasi memegang peranan sentral dalam meningkatkan PDB nasional,ini dikarenakan sifat dari transportasi mempunyai sifat derived demand yakni jikalau penyediaan transpotasi meningkatkan maka akan memicu sebuah kenaikan dalam angka PDB atau dengan kata lain transportasi dapat meningkatkan permintaan pada barang lain.